سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
آن که پیشاپیش رایها تاخت ، درست را از خطا باز شناخت . [نهج البلاغه]