سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
به کار بستن دانش را وا نمی گذارد، جز کسی که در پاداش آن تردید دارد . [امام علی علیه السلام]